polski angielski niemiecki
Sobota, 05 grudnia 2020 r. Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
Kreatywny absolwent II - projekt realizowany przez ZS Nr 2 w Przysusze
Opublikowany: 2012-01-20
W Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze realizowany jest projekt "Kreatywny absolwent II" skierowany do uczniów klas I, II, III, IV technikum w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa oraz klas zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie: kucharz małej gastronomii. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczyć będzie 320 uczniów naszej szkoły z klas I, II, III, IV. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudni
20-01-2012
Wyższe umiejętności - lepsza przyszłość
Opublikowany: 2011-01-02
Zespół Szkół Rolniczych realizuje w latach 2011-2014 projekt "Wyższe umiejętności - lepsza przyszłość" w ramach POKL Priorytet IX , Działanie 9.2.
02-01-2011
Kreatywny absolwent
Opublikowany: 2009-09-01
W Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" pn: "Kreatywny absolwent".
01-09-2009
Wiedza i umiejętności szansą na przyszłe zatrudnienie
Opublikowany: 2009-09-01
W Zespole Szkół Rolniczych w Borkowicach realizowany jest projekt w ramach POKL Priorytet IX, Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" pn: "Wiedza i umiejętności szansą na przyszłe zatrudnienie". Dzięki realizacji projektu możliwe będzie przeprowadzenie dla uczestników projektu szkoleń z zakresu "Praca i funkcjonowanie służb policji" oraz "Sprawność fizyczna jako czynnik dobrej kondycji ciała i umysłu".
01-09-2009
Powiat Przysuski był organizatorem wyjazdu Młodzieżowych Orkiestr Dętych z Odrzywołu i Potworowa oraz z Przysuchy.
Opublikowany: 2009-02-01
Powiat Przysuski był organizatorem wyjazdu Młodzieżowych Orkiestr Dętych z Odrzywołu i Potworowa oraz z Przysuchy. Powiat Przysuski był organizatorem "Letnich warsztatów muzycznych Młodzieżowych Orkiestr Dętych z Odrzywołu i Potworowa" w terminie od 16.07.2008r do 23.07.2008r oraz "Letnich warsztatów muzycznych Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Przysuchy" w terminie od 27.07.2008 r. do 03.08.2008 r. Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach w
01-02-2009
Edukacja to podstawa
Opublikowany: 2009-02-01
Edukacja to podstawa Projekt pod nazwą "Edukacja to podstawa" realizowany jest przez Powiat Przysuski / Zespół Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Rusinowie Koneckim ośrodek w Kolonii Szczerbackiej na podstawie umowy nr UDA – POKL-00-14-127/07-01 z dnia 07.08.2008r.
01-02-2009
Projekt Zimowe warsztaty muzyczne Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Przysuchy
Opublikowany: 2009-02-01
Projekt Zimowe warsztaty muzyczne Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Przysuchy W dniach 19 – 23 stycznia 2009 r w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej "EMAUS" Młodzieżowa Orkiestra z Przysuchy uczestniczyła w warsztatach muzycznych w ramach projektu pn "Zimowe warsztaty muzyczne Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Przysuchy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
01-02-2009
Projekt Zimowe warsztaty muzyczne Młodzieżowych Orkiestr Dętych z Odrzywołu i Potworowa
Opublikowany: 2009-02-01
Projekt Zimowe warsztaty muzyczne Młodzieżowych Orkiestr Dętych z Odrzywołu i Potworowa W dniach 26 – 30 stycznia 2009 r w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej "EMAUS" Młodzieżowa Orkiestra z Odrzywołu i Potworowa uczestniczyła w warsztatach muzycznych w ramach projektu pn "Zimowe warsztaty muzyczne Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Odrzywołu i Potworowa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
01-02-2009

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA