polski angielski niemiecki
środa, 20 stycznia 2021 r. Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Wakacyjne latanie
Opublikowany: 2016-07-22
Szanowni Państwo,
Europejskie Centrum Konsumenckie organizuje II edycję akcji na rzecz praw pasażerów pt. "Wakacyjne latanie".
22-07-2016
Wakacyjne latanie - akacja informacyjna ECK
Opublikowany: 2015-08-03
Szanowni Państwo, informujemy że ECK Polska prowadzi akcję na rzecz praw pasażerów pt. "Wakacyjne latanie". Akcja "Wakacyjne latanie" to kontynuacja działań informacyjno-edukacyjnych, podejmowanych rokrocznie od 2011 r. przez centra Sieci ECC-NET na rzecz podróżujących w okresie wakacyjnym konsumentów. Na przestrzeni 10 lat działalności sieci ECC-NET największą grupę spraw stanowią skargi pasażerów linii lotniczych, w przypadku ECK Polska to około 50% ogółu zgłoszeń. Sprawy te traktowane są jako stałe wyzwanie do podnoszenia świadomości nieprofesjonalnych uczestników obrotu.
03-08-2015
Fajerwerki - zachowaj ostrożność
Opublikowany: 2014-12-19
Petardy, rakiety, baterie, rzymskie ognie – konsumencie zachowaj ostrożność używając. Większość jest prawidłowo wykonana i oznakowana, ale nieprzestrzeganie zasad może doprowadzić do wypadku. UOKiK, Policja i Służby Celne przypominają wspólnie o zasadach bezpiecznych zakupów i używania fajerwerków
19-12-2014
Jak skutecznie reklamować rachunki telefoniczne - kilka praktycznych porad
Opublikowany: 2012-07-20
18 listopada 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej. Rozporządzenie jest opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 226, poz. 2291.
20-07-2012
Zachowanie przydzielonego numeru w sieci telefonicznej tego samego operatora przy zmianie miejsca zamieszkania
Opublikowany: 2012-07-20
Przy chęci uzyskania takiej usługi, Konsumnet powinien wystąpić do usługodawcy z pisemnym wnioskiem. Wniosek powinien być rozpatrzony w terminie 21 dni od dnia jego doręczenia usługodawcy.
20-07-2012
Usługi turystyczne
Opublikowany: 2012-07-20
Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych powinno być poprzedzone dokładnym zaznajomieniem się z materiałami informacyjnymi przedstawionymi klientowi.
20-07-2012
Wygrałeś! Jesteś Zwycięzcą w naszym oficjalnym konkursie musisz tylko...
Opublikowany: 2012-07-20
List informujący nas o wielkiej wygranej, rozpoczyna się od zapewnienia, że jest to "Twój szczęśliwy dzień", "Nasza maszyna losująca wybrała właśnie Ciebie, nie przegap swojej szansy".
20-07-2012
Gwarancja
Opublikowany: 2012-07-20
KARTA GWARANCYJNA jest dokumentem, świadczącym o tym, że zawarliśmy z gwarantem umowę oraz że w ramach tej umowy udziela on nam gwarancji jakości na warunkach określonych w postanowieniach karty gwarancyjnej.
20-07-2012
Umowy zawierane na odległość
Opublikowany: 2012-07-20
Są to umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, tylko przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość np. zakupy przez Internet.
20-07-2012
Oferta sprzedawcy jest dla niego wiążąca
Opublikowany: 2012-07-20
Przez ofertę rozumie się propozycję zewarcia umowy. W prawie istnieje zasada, że oferta wiąże tego, kto ją przedstawił.
20-07-2012
Oznakowanie opakowania produktów żywnościowych
Opublikowany: 2012-07-20
Opakowanie powinno zawierać wyraźne i jednoznaczne informacje:
20-07-2012
Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
Opublikowany: 2012-07-20
Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy - art.2.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 2271).
20-07-2012
Stały Polubowny Sąd Konsumencki
Opublikowany: 2012-07-20
Zanim zdecydujemy się wytoczyć proces nieuczciwemu przedsiębiorcy przed Sądem Powszechnym warto zastanowić się nad możliwością rozstrzygnięcia sporu przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. SPSK rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych między konsumentami i przedsiębiorcami.
20-07-2012
Żądania konsumenta gdy towar jest niezgodny z umową
Opublikowany: 2012-07-20
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego konsument może żądać:
20-07-2012
Reklamacja żywności
Opublikowany: 2012-07-20
Po stwierdzeniu złej jakości produktu spożywczego należy niezwłocznie reklamować go u sprzedawcy:
20-07-2012
Termin na zawiadomienie sprzedawcy o towarze niezgodnym z umową
Opublikowany: 2012-07-20
Od 1 stycznia 2003 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego art. 9 na zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, konsument ma dwa miesiące od jej stwierdzenia.
20-07-2012
Co oznacza termin
Opublikowany: 2012-07-20
Termin ten wprowadza ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176). Oznacza on tyle, że sprzedawca rozpatrując zasadność reklamacji powinien rozpatrywać fakt czy dany towar spełnia oczekiwania klienta/konsumenta a nie jak w przepisach obowiązujących do 1 stycznia 2003 r., czy dany towar ma wadę.
20-07-2012
Konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki
Opublikowany: 2012-07-20
W świetle art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2001 Nr 100, poz. 1081 z póź. zm.) konsument może bez podania przyczyny odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.
20-07-2012
W przypadku złego wykonania usług pralniczych
Opublikowany: 2012-07-20
Umowa z pralnią chemiczną o czyszczenie odzieży ma charakter umowy o dzieło. Zgodnie z przyjętą wykładnią zobowiązanie przyjmującego zamówienie do wykonania dzieła jest zobowiązaniem rezultatu, który musi być osiągnięty i strony muszą uważać jego osiągnięcie za pewne.
20-07-2012

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA