polski angielski niemiecki
środa, 20 stycznia 2021 r. Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
O Rzeczniku

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe w Przysusze
Al. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha
tel. (048) 675 25 53 w. 38
e-mail: rzecznik@powiatprzysuski.eu

funkcja pełniona przez:
Ryszarda Lerkę

Do zadań należy:

  1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
  4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
  5. Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów
  6. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA