polski angielski niemiecki
Sobota, 05 grudnia 2020 r. Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
O PCPR

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530
 
DYREKTOR– mgr Grażyna Więckowska
 
Podstawa prawna działalności:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie:
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 182 ze zmianami),
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1999 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami),
 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240),
 4. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U z 2011r. nr 127 poz. 721 ze zmianami),
 5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zmianami)
 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. nr 180 poz1493 ze zmianami)
 7. Uchwały Nr III/28/1998 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze.
SCHEMAT ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
 
DYREKTOR CENTRUM
ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ
 • stanowisko ds. pieczy zastępczej
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • psycholog
 1. stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej oraz usamodzielnianych wychowanków.
 2. stanowisko ds. rehabilitacji społecznej i programów
 3. stanowisko doradca ds. osób niepełnosprawnych – współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
ZESPÓŁ PORADNICTWA RODZINNEGO
 • psycholog
 • prawnik
 • specjalista ds. uzależnień
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ – Borkowice , ul. Platanowa 1.
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ – Lipiny 43, gmina Odrzywół.

 

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA