polski angielski niemiecki
Sobota, 05 grudnia 2020 r. Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
Sukces Powiatu – Powiat Przysuski wśród najlepszych samorządów na Mazowszu w 2008 roku !

Powiat Przysuski został uhonorowany i doceniony w konkursie "Mazowiecki Powiat Roku 2008 r"

Powiat Przysuski zdobył trzecie miejsce w I edycji konkursu "Mazowiecki Powiat Roku 2008”. Konkurs organizowany był przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz firmę Europa 2000 Consulting.

Nagroda została przyznana dla tych samorządów Powiatowych , które stwarzają dogodne warunki do inwestowania, priorytetowo traktują ochronę środowiska naturalnego oraz dbają o edukację na najwyższym poziomie.

Jako najważniejsze kryteria , jakimi kierowało się jury konkursowe, można by wymienić min przeciwdziałanie bezrobociu, rodzaje pomocy skierowanej przez Powiat do placówek edukacyjnych, zadania realizowane w zakresie promocji zdrowia w Powiecie , dbałość o rozwój turystyki, otwartość i przychylność wobec swoich mieszkańców, przedsiębiorców a także inwestorów

Powiat Przysuski ubiegał się o tytuł Mazowieckiego Powiatu Roku w dwóch newralgicznych i trudnych dla samorządów dziedzinach życia społecznego: oświacie i ochronie zdrowia. Obie te dziedziny utrzymują się wyłącznie ze środków zewnętrznych przeznaczonych na ich funkcjonowanie.

Dla Powiatu Przysuskiego zostało przyznane ex aequo trzecie miejsce z Makowem Mazowieckim. Drugie miejsce przyznano Starostwu Powiatowemu w Płocku, a pierwsze otrzymało Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

- Udaje nam się do tej pory bardzo należycie realizować wszystkie najważniejsze zadania, jakie nałożono na nas w takich obszarach jak edukacja, służba zdrowia i bezpieczeństwo. Powiat nie ma żadnych problemów ze szpitalem. Mamy bardzo duże zaniedbania w dziedzinie komunikacji, a są to bardzo kosztowne inwestycje. Mimo to każdy chyba widzi postęp w dziedzinie remontów i modernizacji dróg - powiedział Starosta Marian Niemirski.

Powiat Przysuski powstały w wyniku reformy samorządowej w 1999 r. był jedną z najbiedniejszych jednostek samorządowych w województwie mazowieckim. Niski budżet i wielość zadań do realizacji zdawały się zwiększać skalę problemów powiatu. Jednak szczególnie w ostatnich 6 latach, czyli w czasie kiedy odpowiedzialność za losy powiatu przejęło środowisko samorządowo – ludowe powiat odmienił swoje oblicze, a termin „działalność samorządowa” zyskał nową jakość i znaczenie. Pojawienie się środowiska samorządowo – ludowo zaowocowało przeprowadzeniem pakietu zmian w zarządzaniu substancją powiatu. Zostały opracowane i wdrożone agresywne programy inwestycyjne w oświacie, służbie zdrowia, a ponadto zostały wyremontowane, bądź rozbudowane budynki i pomieszczenia wszystkich służb powiatowych. Został opracowany i wdrożony program inwestycji drogowych realizowany z żelazną konsekwencją. Powiat należycie wykorzystał możliwość absorpcji środków inwestycyjnych z funduszy europejskich, w pierwszym okresie finansowania dzięki aktywności powiatu zrealizowano duże projekty inwestycyjne i społeczne o łącznej wartości kilku mln zł. Jednak szczególny powód do satysfakcji daje działaczom samorządowym niespotykany w skali kraju sukces w dwóch newralgicznych i trudnych dla samorządów dziedzinach życia społecznego: oświacie i ochronie zdrowia. Obie te dziedziny utrzymują się wyłącznie ze środków zewnętrznych przekazanych na ich funkcjonowanie. Powiat przysuski jest przykładem, że subwencja oświatowa wystarczy do dobrego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, a kontrakt z NFZ może być wystarczający do dobrego wypełniania zadań przez mały szpital powiatowy. Jak osiągnęliśmy ten niewątpliwy sukces ? Odpowiedź jest krótka – zrobiliśmy porządek w strukturze i zarządzaniu. Nie wydajemy środków publicznych na utrwalanie błędów strukturalnych odziedziczonych jeszcze po czasach PRL, tylko staramy posługiwać się racjonalną zasadą – że każda wydawana w samorządzie złotówka musi przynosić zakładany efekt. I tak się w naszym powiecie dzieje. Zgłaszając nasz akces do konkursu na Mazowiecki Powiat Roku 2008 jesteśmy przekonani, że pod wieloma względami powiat przysuski osiągnął sukces niespotykany w skali regionu i może być znakomitym wzorem do naśladowania.

Galeria

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA