polski angielski niemiecki
Sobota, 05 grudnia 2020 r. Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
NADZÓR NAD LASAMI NIE STANOWIACYMI WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA PROWADZONY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE PRZYSUCHA NA TERENIE POWIATU PRZYSUCHA.

Powierzchnia gruntów leśnych nie stanowiących własności skarbu państwa ogółem na terenie powiatu przysuskiego wynosi 13121 ha. Nadzór prowadzony jest przez trzech specjalistów ds. lasów niepaństwowych. Podział ogólnego obszaru terenów leśnych powiatu pomiędzy w/w pracowników Starostwa Powiatowego Przysucha oparty jest na przebiegu granic ośmiu gmin wchodzących w skład powiatu przysuskiego.
W roku 2005:

 • zalegalizowano 6224,2 m3 drewna (grubizny),w tym grubizna:
  • iglasta – 4913,7 m3; w tym 937,8 m3 drewna stosowego
  • liściasta – 1310,5 m3 w tym 406,0 m3 drewna stosowego
 • wydano 651 świadectw legalności pozyskania drewna

W zakresie nadzoru nad w/w lasami oprócz legalizacji specjaliści służą fachową poradą związaną z racjonalną gospodarką leśną, której głównym celem jest zachowanie trwałości lasu oraz jego produktywności. W szeroko rozumianym zakresie obowiązków specjalistów jest merytoryczna pomoc w prowadzeniu drzewostanów prywatnych właścicieli na terenie powiatu przysuskiego od momentu ich posadzenia do osiągnięcia wieku rębności. Na cykl prac związanych z pielęgnacją drzewostanu składają sie kolejno:

 • W fazie uprawy: spulchnianie gleby, niszczenie chwastów, poprawianie formy drzew, prowadzenie czyszczeń wczesnych.
 • W fazie młodnika: prowadzenie czyszczeń późnych, formowanie strzał i koron poszczególnych drzew.
 • W fazie dojrzewania drzewostanu: prowadzenie trzebieży wczesnych, podkrzesywanie drzew, wprowadzanie dolnego piętra drzewostanu lub podszytu.
 • W fazie dojrzałości drzewostanu: prowadzenie trzebieży późnych, pielęgnowanie dolnego pietra drzewostanu i pokrywy glebowej, przygotowanie drzewostanu do odnowienia naturalnego

Instrumentami pomocnymi w egzekwowaniu powyższych czynności, do których zobowiązany jest właściciel lasu są:

 • Uproszczone plany urządzania lasu (operaty urządzeniowe).
 • W razie braku aktualnego planu urządzeniowego starosta w drodze decyzji administracyjnej może nakazać wykonanie konkretnego zabiegu pielęgnacyjnego.

Nakreślony ramowy obraz pielęgnacji lasu w czasie jego życia przedstawiony jest w bardzo okrojonej postaci, dlatego ciekawych odsyłamy do „Zasad Hodowli Lasu” wydanych przez PGL Lasy Państwowe.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA