polski angielski niemiecki
Sobota, 05 grudnia 2020 r. Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
Atrakcje turystyczne
 1. Gmina i Miasto Przysucha
 2. Gmina Borkowice
 3. Gmina Gielniów
 4. Gmina Klwów
 5. Gmina Odrzywół
 6. Gmina Potworów
 7. Gmina Rusinów
 8. Gmina Wieniawa
 9. Zbiorniki wodne i rzeki
 1. Przysucha i okolice – bogata historia i zabytki – na przełomie XVIII, XIX i początku XX wieku mieszkali tutaj obok siebie wyznawcy trzech religii; Luteranie, Żydzi i Katolicy, region ten zaliczany był do Staropolskiego Zagłębia, miasto rodzinne Oskara Kolberga, duże kompleksy leśne, czyste powietrze, walory turystyczne i przyrodnicze sprzyjają korzystaniu z czynnego wypoczynku na szlakach turystycznych w otoczeniu czystej i pięknej przyrody a tym samym regeneracji jakże potrzebnych nam sił do pracy w dzisiejszych, stresujących czasach;
  Przysucha
  • klasycystyczny kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena i św. Ignacego Loyoli z lat 1780-1786
  • Synagoga z końca XVIII wieku, oraz cmentarz żydowski,
  • zabudowa miejska z XIX i XX wieku,
  • Dwór Dembińskich z XIX wieku, obecnie Muzeum im. Oskara Kolberga - gromadzi, opracowuje i udostępnia muzealia i materiały o Oskarze Kolbergu oraz historii i etnografii Przysuchy i okolicy, prezentuje wystawy stałe:  "Oskar Kolberg - etnograf, folklorysta, kompozytor - (1814-1890)" i "Urszula z Morsztynów Dembińska. Dzieje Przysuchy w XVIII i XIX wieku", udostępnia ekspozycje czasowe z dziedziny historii, etnografii, sztuki, wydaje książki, katalogi, foldery, pocztówki, druki okolicznościowe, organizuje koncerty muzyczne,
  • "Skałki" – miejsce w lesie - spacer i rekreacja - w odległości około 1 km od budynku nadleśnictwa w Przysusze,
  • XVIII wieczny lamus z portalem wykonanym z piaskowca,
  • Gródek Leśny k. Przysuchy – "Tajemnicze kamienie" - jedno z najciekawszych odkryć archeologicznych na ziemi radomskiej. Miejsce to już w VII w. n.e. pełniło rolę ośrodka kultowego., które zostały uznane za idole dawnych bóstw - pogańskie sanktuarium solarne,
  Zapniów – na terenie kopalni gliny odkryto ślady dinozaurów,
  Zbożenna - XVIII-wieczny dworek Szydłowskich,
  Skrzyńsko – zabytkowy kościół z XVIII wieku pw. Św. Wojciecha - Sanktuarium Maryjne - Obraz Matki Boskiej Staroskrzyńskiej z I poł. XV w.,
  Smogorzów – zabytkowy kościół z końca XIV w. pw. Najświętszej Marii Panny oraz pozostałości po zabudowaniach dworskich wraz z parkiem,
  Ruski Bród – pobliskie lasy były terenem działań walk z nazistami podczas II Wojny Światowej Majora Hubala, zabytkowy kościół, pomnik poległych podczas II wojny,
  Ninków – zabytkowy dworek,
 2. Borkowice i okolice
  • kompleks pałacowo – parkowy z pocz. XX w.(własność prywatna), ciekawa historia , zabytki i piękna przyroda, pomniki przyrody (300-letni platan, 200-letni modrzew), kościół pw. św. Krzyża i św. Mateusza z XIX w., spichlerz i zabudowania podworskie z XIX w.,
  • osobliwością przyrodniczą jest Krakowa Góra, dzięki której obserwować możemy zjawisko "cienia opadowego",

  Spichlerz

  RzucówDworek Modrzewiowy Mokiejewskich w parku, Leśniczówka, Pensjonat, ruiny gwoździarni - miejscowość o starych tradycjach hutniczych sięgających XVI wieku, pomniki przyrody (200-letnia olsza czarna),
  Ninków – zabytkowy dworek,
 3. Gielniów i okolice – istniał już w XIII w. tutaj urodził się błogosławiony Władysław - jedna z ważniejszych postaci kościoła w Polsce w późnym średniowieczu, ciekawa historia, zabytki i piękna przyroda,
  • Kościół pod wez. Bł Władysława – wzniesiono w latach 1861-1866.
  • Garb Gielniowski - jest mezoregionem Polski, usytuowany na Wyżynie Kieleckiej. Zajmuje obszar około 515 km2. Najwyższym wzniesieniem Garbu Gielniowskiego, a zarazem województwa mazowieckiego jest Góra Altana – 408 m. n.p.m. "Kamieniołom gielniowski" – pierwszy obiekt w regionie radomskim objęty ochroną – jako stanowisko dokumentacyjne (miejsce o szczególnym znaczeniu dla poznania geologicznej i paleontologicznej ziemi,
  Bieliny - zabytkowy, drewniany kościółek z XVIII w.
  Goździków – między XI a XII wiekiem stał i funkcjonował tutaj gród strażniczo–obronny, W XIX wieku Goździków był uzdrowiskiem wodoleczniczym (szczawy żelaziste), nazywano go Łazienkami Goździkowskimi, do których zjeżdżano z całej Polski.
 4. Klwów i okolicewczesnośredniowieczne grodzisko pochodzące z XIII w., powstałe dwufazowo: faza I – niewielki gródek (XIII w.), faza II – dwór obronny (przełom XVI i XVII w.).położone w dolinie strumienia na naturalnym wzniesieniu. Ma kształt nieregularnego, ściętego stożka. Niestety ok. 60% grodziska uległo zniszczeniu podczas prac melioracyjnych.
  • Kościoł - wzniesiony w 1491r. Spalony w 1915r, odbudowany 9 lat później, trójnawowy, bazylikowy,
  • otwarty krajobraz naturalny w dolinie rzeki Drzewiczki,
  Sady - kościół z pocz. XX w.,
  Brzeski - Uroczysko "Piekielna Górka" – odkrycie archeologiczne: osada i cmentarz kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich.
 5. Odrzywół i okolice – stąd pochodzi Dobrogost Czarny – organizator budowy pierwszego mostu pontonowego (przyczynił się do zwycięstwa Władysława Jagiełły nad zakonem krzyżackim w XV w.), ciekawa historia, zabytki i piękna przyroda,
  • XIX wieczny kościół pw. Św. Jadwigi – trójnawowy w stylu klasycystycznym, XVII wieczny obraz Matki Bolesnej, płaskorzeźby sakralne z XVIIw., wczesnobarokowe epitafium murowane Abrahama Odrzywolskiego oraz XIX wieczna pasja żeliwna,
  • parterowa plebania z 1790 r.,
  Stanisławów - na górze św. Magdaleny (143 m n.p.m.) znajduje się dawna pustelnia z kaplicą z 1932 r.,
  Łęgonice Małe – zabytkowy kościół pw. Św. Marii Magdaleny z XVIII wieku, drewniany młyn z XIX w.,
  Ossa i Odrzywół – cmentarze i pomniki upamiętniające bitwy z okresu powstania styczniowego, I i II wojny światowej,
  Myślakowice – Izba Tradycji Ludowych,
 6. Potworów i okolice – ciekawa historia, zabytki i piękna przyroda, region zasłynął jako "zagłębie paprykowe",
  • Kościół parafialny p.w. św. Doroty – murowany, wzniesiony przed 1861 r.,
  • Park krajobrazowy – założony w XVIII w.,
  • Dawna karczma – murowana, zbudowana w I poł. XIX w. z naczółkami po obu stronach oraz podcieniem kolumnowym,
  Rdzuchów Kolonia – kapliczka drewniana z 1786 r. – obecnie znajduje się w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu,
  Mokrzec - stanowisko archeologiczne - odkryto unikatowy grób wojownika z epoki brązu.
 7. Rusinów i okolice – zespół pałacowo-parkowy z XVIII w. – Dworek Dembińskich (własność prywatna),
  NieznamierowiceKościół pw. św. Andrzeja Apostoła - pierwotny wzniesiony w 1752 r. Po pożarze w 1922r zbudowano nowy, murowany.
  Zychorzyn - zachowała się oryginalna zagroda z pocz. XX w. (własność prywatna).
 8. Wieniawa i okolice
  • zabytkowy kościół z XVI w., w którym znajduje się sławny "Poliptyk Wieniawski" - wielkie dzieło Renesansu w skali europejskiej wykonany w 1544 r. w warsztacie krakowskim. Przedstawia sceny z życia św. Stanisława bpa.,
  Koryciska - uroczysko zwane "oczkami" wodnymi – teren o walorach turystyczno-krajobrazowych "Boży Dar".
  Skrzynno – miejsce pochodzenia Mszczuja ze Skrzynna, który podobno zgładził Wielkiego Mistrza Zakonnego w czasie bitwy pod Grunwaldem,
  Kościół z pocz. XVI w., w stylu późno renesansowym. Wewnątrz bogate wyposażenie barokowe oraz rzeźba Matki Boskiej z ok. 1420r. ,
  Dwór - zbudowany w XVIII w w stylu klasycystycznym - obecnie w ruinie.
  Karczma - wybudowana w XVIIw. Posiada izbę sklepioną kolebkowo z lunetami.
  Konary – zabytkowy Dworek Helbichów z XIX w. (własność prywatna) nad brzegiem Zalewu Domaniowskiego.

  Dworek w Konarach

  Kurnik

  Zbiorniki wodne, rzeki:
  Zbiorniki wodne w Toporni, Domaniowie, Odrzywole, sprzyjają kąpielom i sportom wodnym, liczne rzeczki i stawy wędkowaniu. W Toporni działają ośrodki wypoczynkowe z domkami campingowymi i polem namiotowym.
  • Zalew w Domaniowie o pow. 550 ha lustra wody na Radomce – powstał w otoczeniu lasów,
  • Zalew w Toporni o pow. około 5 ha lustra wody na Radomce – położony w kompleksie lasów przysuskich "Puszcza u źródeł Radomki",
  • Zalew w Odrzywole o pow. około 4 ha na Drzewiczce,
  Przez teren powiatu przepływają rzeki:
  • Drzewiczka, Pilica – odbywają się na nich spływy kajakowe.,
  • Radomka,
  • Jabłonica,
  • Wiązownica.

 

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA