polski angielski niemiecki
Wtorek, 22 czerwca 2021 r. Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Powiatowy Szpital w Przysusze ma patrona
Od 26 października Szpital Powiatowy w Przysusze ma swojego patrona. Uroczystości nadania imienia towarzyszyła konferencja naukowa, którą zaszczyciło wiele wspaniałych osobistości polskiej medycyny.

26 października miała miejsce uroczystość nadania Powiatowemu Szpitalowi w Przysusze imienia prof. Franciszka Czubalskiego oraz Ośrodkowi Zdrowia w Przysusze imienia prof. Józefa Placera. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Teologii Pozytywnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wspólnie z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze oraz Okręgową Izbą Lekarska w Warszawie. Honorowy patronat nad uroczystością sprawował Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Profesor Marek Krawczyk. Konferencja naukowa, która stanowiła główny element uroczystości, odbyła się w Domu Kultury w Przysusze pt. „Franciszek Czubalski i Józef Placer – przysuscy medycy i wychowawcy”.

    Współorganizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Historii Medycyny UJ CM, Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej.

    Uczestnikami konferencji byli teolodzy i medycy – specjaliści z różnych dziedzin medycyny, głównie historycy medycyny z Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Starosta Przysuski Marian Niemirski, Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Leopold Modrzecki, samorządowcy gmin z terenu powiatu przysuskiego, lekarze oraz uczniowie.

    Podczas sesji naukowej zostały wygłoszone referaty na temat bohaterów konferencji oraz historii lecznictwa i szpitalnictwa w Przysusze. Referującymi byli: Dorota M. Schmidt – Postuła, Ks. Dariusz Pater, Zdzisław Gajda, Agnieszka Zarychta – Wójcicka oraz Alicja Macheta.

    Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy udali się do Ośrodka Zdrowia w Przysusze, w którym uroczyście odsłonięto tablicę stwierdzającą prof. Józefa Placera jako patrona placówki. Następnie udano się do Szpitala Powiatowego w Przysusze, gdzie dokonano czynności odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać patrona szpitala prof. Franciszka Czubalskiego. Poświęcono również nowo zakupiony nowoczesny tomograf, po czym wszyscy udali się do szpitalnej kaplicy, by tam pomodlić się w intencji szpitala, jego pacjentów i skuteczności ich leczenia.

    Na zakończenie biskup Henryk Tomasik w towarzystwie Starosty Przysuskiego, lekarzy i pielęgniarek odwiedził chorych przebywających w szpitalu i udzielił im błogosławieństwa.

    Konferencja, której głównymi inicjatorami byli dyrektor Szpitala w Przysusze Grzegorz Dziekan oraz ks. Dariusz Pater, miała bardzo podniosły charakter. Wybitni goście, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość, podnieśli jej rangę i podkreślili ogromne znaczenie wydarzenia dla przysuskiego szpitalnictwa.

    

13-11-2012
Galeria
Media
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA